AAA

Financiële hulp

Heb je het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen? Is je inkomen onvoldoende om het einde van de maand te halen?
Je kan langskomen op de sociale dienst van het OCMW. Dit kan iedere voormiddag tussen 9h en 12h.
Een medewerker van de sociale dienst zal op basis van je gegevens kijken of je recht hebt op leefloon of op een andere vorm van financiële steun.

Procedure - hoe gaan we te werk

Je komt met je hulpvraag naar het OCMW. Dit kan van maandag tot vrijdag tussen 9h en 12h.
De medewerkers van het onthaal zullen naar je hulpvraag luisteren. We vragen je identiteitskaart en noteren je naam.
We hebben twee maatschappelijk werkers die om beurt de permanentie verzorgen. Zij zullen naar je volledige verhaal luisteren en vertellen welke gegevens we nog nodig hebben van je.

We noemen dit de intake.

Op het einde van het gesprek krijg je een afspraak met een maatschappelijk werker die je dossier verder zal behartigen. Hij of zij zal een sociaal onderzoek voeren en je financiën bekijken. Dit is nodig om te weten op welke manier het OCMW je het best kan helpen.
De maatschappelijk werker zal je ook een huisbezoek brengen.

Op basis van alle verkregen gegevens en rekening houdend met de wettelijke mogelijkheden, zal de maatschappelijk werker een voorstel tot hulp formuleren. Dit voorstel wordt besproken op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, kortweg BCSD. Het BCSD bestaat uit leden van de Raad van het OCMW en de hoofdmaatschappelijk werker. Zij vergaderen om de twee weken op dinsdag.

Nadat het BCSD een beslissing heeft genomen krijg je van de maatschappelijk werker een kennisgevingsbrief thuis en kan hij/zij effectief met jou aan de slag.
De beslissingen van het BCSD worden zeker jaarlijks of als de financiële of sociale situatie wijzigt herbekeken.
Wanneer de maatschappelijk werker ervaart dat er te weinig medewerking is of dat er verkeerde gegevens worden verstrekt, kan het BCSD beslissen geen steun toe te kennen.

Kursaalstraat 40
1800 Vilvoorde
T 02 257 98 11
Mail ons

Openingsuren

ma.

9u -12u

13.30u - 15.30u:

op afspraak

di.

9u -12u: op afspraak

13.30u - 16u: gesloten

16u – 18u: vrije aanmelding

woe.

9u -12u

13.30u - 15.30u:

op afspraak

do.

9u -12u

13.30u - 15.30u:

op afspraak

vr.

9u – 12u: op afspraak

Namiddag: gesloten