AAA

Gezinszorg

Voor wie ?

Onze Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg is er voor alle inwoners van Vilvoorde ongeacht hun leeftijd of levensbeschouwing. Wij verlenen hulp aan mensen die door ziekte, leeftijd, handicap, bijzondere omstandigheden, tijdelijk of langdurig moeilijkheden ervaren in hun dagelijks leven.

Doelstelling

Dank zij onze hulp kan u langer zelfstandig wonen en bent u minder afhankelijk van anderen. Wij moedigen zelfzorg en ook mantelhulp aan. 

Hoe lang u van ons hulp krijgt, spreken wij samen met u af. Dit zal afhangen van uw behoeften en van de mogelijkheden van onze dienst. Onze hulp wordt geregeld herbekeken en indien nodig aangepast. Misschien krijgt u hulp van familie, derden of andere professionele hulpverleners. Hier houden wij allemaal rekening mee.

De aanvraag tot het bekomen van hulp

Om hulp van ons te krijgen, contacteert u ons om een afspraak te maken. Er komt een maatschappelijk werker bij u langs voor een uitgebreid gesprek (sociaal onderzoek).

Samen met u bekijken wij welke hulp u nodig heeft en wanneer u deze best krijgt.

Dan maken wij een dossier op. Wij berekenen bijvoorbeeld hoeveel u zal moeten betalen per uur. Dit gebeurt op basis van uw inkomen. Wij geven voorrang aan personen die het meest hulpbehoevend zijn en het minste inkomen hebben.

Het is het Bijzonder Comité van de sociale dienst van het OCMW die, op basis van uw dossier, beslist of u onze hulp krijgt en tegen welke prijs.

De wet van 8/12/1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verplicht ons om al uw gegevens zorgvuldig bij te houden.

Verloop van de hulp

Specifieke afspraken m.b.t. de Gezinszorg

Het aantal uren hulp per dag/per week is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit wordt vooraf met u besproken, maar het aantal uren kan in bepaalde situaties (tijdelijk) vermeerderen.

In uitzonderlijke gevallen kan de gezinshelpster ook buiten de kantooruren bij u komen. Het gaat hierbij enkel om noodzakelijke hulp, die niet binnen de gewone werkuren uitgevoerd kan worden. Deze hulp moet op voorhand afgesproken worden met de verantwoordelijke van de gezinszorg. 

Waarmee kan de verzorgende u helpen ?

 • Verzorgende taken
 • Huishoudelijke taken
 • Algemene ondersteuning en bijstand
Voorbeelden

Persoonsverzorgende taken:

Gewone dagelijkse verzorgingAfbeelding5

 • Hulp bij het aankleden
 • Voet- en handverzorging
 • Haar wassen, eventueel inrollen, kammen
 • Baardverzorging
 • Toezicht tandhygiëne en reinigen kunstgebit
 • De verpleegster meehelpen wanneer ze dit vraagt
 • EHBO
 • Inhoud van de huisapotheek kennen en controleren
 • Hulp bij eten en drinken
 • Hulp bij naar het toilet gaan
 • Baby en kinderverzorging
 • Hulp bij therapeutische oefeningen

Huishoudelijke hulpverlening:

 • Maaltijden bereiden
 • Oogsten van groenten en fruit voor dagelijks gebruik
 • Invriezen van levensmiddelen
 • Afwassen
 • Was sorteren, wassen, was drogen, wasserij en strijk
 • Verstelwerk
 • Bed opmaken
 • Planten verzorgen
 • Boodschappen doen (binnen de gemeente)
 • Licht onderhoud

Afbeelding4

Algemene psychosociale ondersteuning:

 • Luisteren
 • Begrip tonen bij rouwverwerking, vereenzaming, depressie, stress
 • Opvangen en signaleren van problemen
 • Stimuleren van zelfzorg en/of mantelzorg
 • Ondersteunen van de mantelzorger
 • Informeren omtrent bestaande hulpmiddelen en andere thuisvoorzieningen

Belangrijk: de verzorgende kan geen hulp bieden bij het wekelijkse onderhoud van uw woning. Heeft u hier toch nood aan? Dan kan u beroep doen op onze poetshulp.

Samenwerking met andere diensten (personenalarmsysteem)

Om u optimaal verder te helpen werken wij samen met de Piedersstichting (personenalarmsysteem), Zilverpunt, netwerk palliatieve zorg, Stad Vilvoorde, Delhaize en de sociale dienst van OCMW Vilvoorde.

Naast onze officiële samenwerkingsverbanden achten wij het belangrijk om in overleg te gaan met andere zorgdiensten die ervoor zorgen dat u langer thuis kan blijven

Foto gezinszorg

Kursaalstraat 40
1800 Vilvoorde
T 02/257 98 41
Mail ons

Openingsuren

ma.

9u -12u
13.30u - 15.30

di.

9u -12u
13.30u - 16.00u

woe.

9u -12u
13.30u - 15.30u

do.

9u -12u
13.30u - 15.30u

vr.

9u -12u