AAA

Aanvullende thuiszorg (Poetshulp)

Voor wie ?

Onze Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg is er voor alle inwoners van Vilvoorde ongeacht hun leeftijd of levensbeschouwing. Wij verlenen hulp aan mensen die door ziekte, leeftijd, handicap, bijzondere omstandigheden, tijdelijk of langdurig moeilijkheden ervaren in hun dagelijks leven.

Doelstelling

Dank zij onze hulp kan u langer zelfstandig wonen en bent u minder afhankelijk van anderen. Wij moedigen zelfzorg en ook mantelhulp aan. 

Hoe lang u van ons hulp krijgt, spreken wij samen met u af. Dit zal afhangen van uw behoeften en van de mogelijkheden van onze dienst. Onze hulp wordt geregeld herbekeken en indien nodig aangepast. Misschien krijgt u hulp van familie, derden of andere professionele hulpverleners. Hier houden wij allemaal rekening mee.

De aanvraag tot het bekomen van hulp

Om hulp van ons te krijgen, contacteert u ons om een afspraak te maken. Er komt een maatschappelijk werker bij u langs voor een uitgebreid gesprek (sociaal onderzoek).

Samen met u bekijken wij welke hulp u nodig heeft en wanneer u deze best krijgt.

Dan maken wij een dossier op. Wij berekenen bijvoorbeeld hoeveel u zal moeten betalen per uur. Dit gebeurt op basis van uw inkomen. Wij geven voorrang aan personen die het meest hulpbehoevend zijn en het minste inkomen hebben.

Het is het Bijzonder Comité van de sociale dienst van het OCMW die, op basis van uw dossier, beslist of u onze hulp krijgt en tegen welke prijs.

De wet van 8/12/1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verplicht ons om al uw gegevens zorgvuldig bij te houden.

Verloop van de hulp

De hulp gebeurt hetzij in de voormiddag, hetzij in de namiddag. U kunt maximaal een halve dag per week of per 14 dagen hulp krijgen.

Waarmee kan de poetsvrouw u helpen?

Het gewone wekelijkse onderhoud van de bewoonde gedeelten van het huis, o.a. woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer, toilet, hal,… en de onmiddellijke buitenzijde van het huis, o.a. inkom, tegels rond het huis, terras,…
Onze helpster zal samen met u een werkplan opstellen.

Specifiek:

  • Opruimen
  • Stofzuigen
  • Stof afdoen
  • Dweilen
  • Schuren
  • Ramen lappen
  • Tapijten schoonmaken
  • Bed opmaken en verversen
  • Uw zelfredzaamheid zoveel mogelijk stimuleren
  • Uw veiligheid bevorderen en proberen ongevallen te voorkomen

Indien u dit wenst mag u aan de poetsvrouw vragen om een kast uit te kuisen.

Belangrijk : Zware en gevaarlijke karweien zijn uitgesloten.

Heeft u nood aan hulp bij andere huishoudelijke taken of verzorgende taken? Dan kan u terecht bij onze dienst gezinszorg.

Samenwerking met andere diensten (personenalarmsysteem)

Om u optimaal verder te helpen werken wij samen met de Piedersstichting (personenalarmsysteem), Zilverpunt, netwerk palliatieve zorg, Stad Vilvoorde, Delhaize en de sociale dienst van OCMW Vilvoorde.

Naast onze officiële samenwerkingsverbanden achten wij het belangrijk om in overleg te gaan met andere zorgdiensten die ervoor zorgen dat u langer thuis kan blijven

Foto poetsvrouwen
Klik om te vergroten

Kursaalstraat 40
1800 Vilvoorde
T 02/257 98 42
Mail ons

Openingsuren

ma.

9u -12u
13.30u - 15.30

di.

9u -12u
13.30u - 16.00u

woe.

9u -12u
13.30u - 15.30u

do.

9u -12u
13.30u - 15.30u

vr.

9u -12u