AAA

Missie, visie en waarden van het OCMW

Missie:

Wij werken aan het welzijn van elke Vilvoordenaar door het aanbieden van een aangepaste dienstverlening met aandacht voor zorg, groei en ontplooiing

Visie:

De visie geeft aan hoe wij onze missie willen realiseren.

· We zijn een open en gastvrij huis, toegankelijk voor iedereen.

· We benaderen onze cliënten met respect en begrip. Wij verwachten van hen een wederzijds respect en inzet.

· Onze aanpak vertrekt vanuit een open kijk op de samenleving.

· We spelen flexibel in op maatschappelijke ontwikkelingen.

· We zijn een aantrekkelijke werkgever met aandacht voor de kwaliteiten van onze medewerkers.

· We werken vanuit een verantwoord middelenbeheer en financieel bewustzijn.

· We werken actief samen met andere organisaties en bouwen netwerken uit.

Waarden:

Om deze missie en visie te kunnen realiseren, past het OCMW Vilvoorde enkele waarden toe. Deze waarden zijn de drie “kerncompetenties” die elke OCMW-medewerker dient te hebben.

Een eerste kerncompetentie is klantgerichtheid. Wij zijn er om anderen te helpen. Wij richten onze aandacht op het kennen van en beantwoorden aan de noden van interne en externe klanten. We nemen de problemen en klachten ernstig en zoeken naar oplossingen die de verwachtingen overtreffen.

Ten tweede hechten we belang aan integriteit. Dit betekent dat wij handelen vanuit de codes van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, zoals betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie.

Ten slotte staat ons OCMW voor teamwerk en samenwerking. Dit duidt op het tonen van een echte intentie tot constructief samenwerken met anderen. Onze medewerkers maken deel uit van een team en betrekken collega’s bij hun werk. Samenwerking staat in onze organisatie boven competitiviteit.