AAA

Raad

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn, kortweg de Raad.

De Raad is bevoegd voor het algemeen beleid en de algemene werking van het OCMW.

De raad richt in zijn midden een Vast Bureau en een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op.

De Raad vergadert minstens één maal per maand.

De Raadsleden hebben een deontologische code  en een huishoudelijk reglement aangenomen.

Samenstelling OCMW-raad:

Jan ANCIAUX - Voorzitter

Geert BRUYNSEELS, raadslid

Ken DEGREEF, raadslid

El Houari EL HANNOUTI, raadslid

Johan GIELEN, raadslid

Christel HERBOSCH, raadslid

Samira MAYDA, raadslid

Jos MERGEAY, raadslid

Mbami MONSEMPO-NTONGA, raadslid

Monique VANSANTVOORT, raadslid

Eddy WUYTS, raadslid

Verslaggever : Secretaris

foto raad2018
Klik om te vergroten

Sinds 24 augustus 2002 zijn de vergaderingen van de Raad in principe openbaar.  Onder bepaalde voorwaarde kan de Raad wel beslissen dat een vergadering achter gesloten deuren plaats vindt.  Wanneer het om personen gaat, worden de agendapunten altijd in besloten zitting behandeld.

Vergaderingen - klik op de link voor de agenda van de open zitting :