AAA

Bijzonder Comité van de Sociale dienst

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) behandelt de dossiers die betrekking hebben op de individuele maatschappelijke dienstverlening.

  • De maatschappelijk assistent bereidt het dossier voor.
  • Het BCSD beslist over de hulpvraag.
  • De maatschappelijk assistent is tussenpersoon tussen het BCSD en de hulpvrager.

Het bijzonder comité voor sociale zaken is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Jan ANCIAUX

Verslaggever : hoofdmaatschappelijk werker

Raadsleden: Ken DEGREEF, El Houari EL HANNOUTI, Christel HERBOSCH, Samira MAYDA