AAA

Voorzitter

Voorzitter OCMW Vilvoorde: Jan ANCIAUX

De voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW. Dit houdt onder meer de volgende taken in:

- hij roept de raad, het vast bureau en de bijzondere comités samen en stelt de agenda vast

- hij zit de raad, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst voor

- hij is belast met de uitvoering van de genomen beslissingen

- hij vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen

- hij ondertekent samen met de secretaris alle uitgaande stukken

- hij zorgt voor een voorafgaand onderzoek van de zaken die ter beslissing worden voorgelegd

Voorzitter Jan ANCIAUX maakt als achtste schepen deel uit van het Vilvoordse college van burgemeester en schepenen - www.vilvoorde.be .