AAA

Algemeen directeur

Algemeen directeur OCMW Vilvoorde: Vera Boudry

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de stad en van het OCMW. Zij staat in voor de werking van deze diensten bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De algemeen directeur is ook hoofd van het personeel.

De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, van de raad voor maatschappelijk welzijn, van het college van burgemeester en schepenen, van het vast bureau en eventueel van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Zij adviseert deze organen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

De adjunct-algemeen directeur, Lode Peeters en het managementteam staan de algemeen directeur bij in de vervulling van haar functie.