AAA

Financieel directeur

Financieel directeur OCMW Vilvoorde: Nele Deprez

De financieel directeur staat in voor:

  • het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering;
  • het voeren en afsluiten van de boekhouding
  • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering;
  • het thesauriebeheer;
  • de voorafgaande kredit- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact;
  • het debiteurenbeheer

De adjunct-financieel directeur Pascale De Hertogh, staat de financieel directeur bij in de vervulling van haar ambt.