AAA

Beleidsdocumenten

Het OCMW heeft een meerjarenplan 2014-2019 opgemaakt waarin het beleid voor zes jaar wordt vastgesteld. Met dit beleid willen we tegemoet komen aan de noden en behoeften die in Vilvoorde leven.

Dit meerjarenplan is een dynamisch document. Het wordt jaarlijks geactualiseerd en aangepast waar nodig.

Via de onderstaande linken vindt u de volgende documenten:

Tevens wordt jaarlijks de vertaling gemaakt naar een budget voor het desbetreffende jaar.

Via de onderstaande linken vindt u de volgende documenten: