AAA

Grensoverschrijdend gedrag

De medewerkers van het OCMW behandelen alle cliënten en bewoners met het nodige respect. Dit is één van onze basisprincipes.

We verwachten ook dat onze cliënten een respectvolle houding hebben naar onze personeelsleden en andere cliënten toe.

Wat als je toch te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag van een personeelslid of een andere cliënt?

Breng ons op de hoogte!

Binnen het OCMW bestaan er speciale regels voor het behandelen van klachten over grensoverschrijdend gedrag. Samen met jou zoeken we naar een oplossing.

We behandelen jouw klacht met de grootste discretie.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

We spreken van grensoverschrijdend gedrag wanneer je te maken krijgt met handelingen die jou lichamelijke, materiële of psychische schade toebrengen.

Welke voorwaarden moeten voldaan zijn?

 • De klacht moet gaan over een strafbaar feit en/of seksuele handeling. Andere klachten worden via de normale klachtenregeling behandeld.
 • Je moet altijd een aantal gegevens vermelden:

        o De naam van het slachtoffer

        o De naam van de dader

        o Een beschrijving van het voorval

        o De datum waarop het voorval plaatsvond

   Als je een klacht van grensoverschrijdend gedrag indient, moet je jouw naam en adres niet doorgeven. Je kan dus ook anoniem een klacht indienen. Elke klacht van grensoverschrijdend gedrag verdient de nodige aandacht.

 • Het probleem moet zich in het afgelopen jaar voorgedaan hebben. Als je te lang wacht, wordt het moeilijk om de feiten te onderzoeken. Blijf dus niet zitten met jouw probleem. Vertel het ons direct.

Hoe dien je een klacht in?

 • Online

   Via het online formulier

 • Op papier

   Je kan ofwel een brief schrijven ofwel het papieren klachtenformulier invullen.

   Je kan het klachtenformulier hieronder afprinten, of terugvinden aan onze klachtenbussen. Onze klachtenbussen staan in de lokale dienstencentra of bij de sociale dienst.

   Je kan ons jouw brief of ingevuld klachtenformulier bezorgen:

        o via e-mail: info@ocmwvilvoorde.be

        o via één van onze klachtenbussen

        o aan de dienst waarmee je contact hebt

        o per post: OCMW Vilvoorde - Kursaalstraat 40, 1800 Vilvoorde

 • Zeg het aan een verantwoordelijke

   Je kan jouw klacht ook mondeling doorgeven aan de verantwoordelijke van de dienst waarmee je contact hebt.

Wat gebeurt er met jouw klacht?

 • Alle klachten rond grensoverschrijdend gedrag komen terecht bij de meldingspersoon. Dit is de klachtencoördinator van het OCMW.
 • Klachten over seksuele handelingen moeten verplicht gemeld worden aan het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Hierbij worden geen namen van personen doorgegeven.
 • De meldingspersoon onderzoekt jouw klacht, samen met de verantwoordelijke van de dienst. De meldingspersoon kan jou contacteren om de klacht te bespreken.
 • In afwachting van het onderzoek, kunnen we tijdelijk maatregelen nemen om jou te beschermen.
 • Binnen de 30 werkdagen krijg je een antwoord op jouw klacht:

        o Was jouw klacht terecht of niet?

        o Welke oplossingen stellen we voor? 

    Als deze termijn niet haalbaar is, dan laat de meldingspersoon jou dit op tijd weten.

Wat als je niet tevreden bent met de oplossing?

Het OCMW probeert altijd naar een gepaste oplossing te zoeken. Soms kan het zijn dat je niet tevreden bent met deze oplossing.

In dat geval kan je terecht bij de secretaris van het OCMW. Hij is het hoofd van het OCMW-personeel.

Een klacht indienen hoef je niet alleen te doen.

Je mag je altijd laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kies je zelf (bijvoorbeeld een vriend, een vriendin, een familielid,…).

Jouw vertrouwenspersoon kan jou helpen in al jouw contacten met het OCMW over jouw klacht.

Vragen?

Heb je hierover nog vragen? Dan kan je terecht bij Sofie Bruyninckx, klachtencoördinator van het OCMW via het telefoonnummer 02 257 94 00 of via het e-mailadres klachten@ocmwvilvoorde.be

Klachtenformulier

Kursaalstraat 40
1800 Vilvoorde
T 02/257 94 00
Mail ons